เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาร่วมกับสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดกิจกรรม กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาววิทย์ฯ Sport science 4.0 PKRU 2017ภายใต้โครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

 

 MG 7611

 

 MG 7621

 

 MG 7781

 

 MG 7799

 

25440273 2248144705415290 5129600000562157412 o

 

25439984 2248145142081913 5215218910829988451 o

 

25438839 2248144108748683 6875479095271350363 o

 

25438694 2248145568748537 5102433355997561280 o

 

25438805 2248144955415265 5555380982006352438 o

 

25438698 2248144018748692 2149196817620508464 o