เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จิตติพงศ์ สังข์ทอง พร้อมด้วยนายพหล รงค์กุล ร่วมกับตัวแทนเทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู เพื่อดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 9 เดือนธันวาคม 2560

 

24291849 2236146743281753 2021040430556313856 o

 

24232404 2236146746615086 8645517540805130281 n

 

24210140 2236146889948405 6135912154625779335 o

 

24068670 2236146993281728 3759038725154111477 o

สื่อมัลติมีเดีย