เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิภาวรรณ  บัวทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ" เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 9 ชั้น 2

 

24254985 2236142863282141 5124728856362401395 o

 

24131291 2236142839948810 1749197150798929317 n

 

24291765 2236143046615456 2910582256744966215 o

 

24273818 2236142939948800 2728979484162102347 o

 

24291731 2236143039948790 7403870293095898936 o

 

24173011 2236142936615467 5715690559531413649 o