เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสา จิรภิญโญ และ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย มาพบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมบรรยายเนื้อหา Packaging for the Community. และGlobal Packaging Trends ให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากงานประกวดในเวทีต่างๆ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน และทิศทางการออกแบบและการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์โลก ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการเรียนการสอน รหัสวิชา 8364305 ชื่อวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design ) และจุดประกายความคิด ให้นักศึกษาสนใจส่งงานผลงานร่วมประกวดมากขึ้น ตลอดจนแนวทางการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

 

24273790 2235719029991191 7458138041430752591 o

 

24172976 2235719173324510 4334728212956429073 o

 

24059594 2235718933324534 1911313538886027356 o

 

24273449 2235719309991163 8594675410766898490 o

 

24130488 2235718936657867 320146220016020842 o