วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดี อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

23926242 2235046913391736 6343556575574780296 o

 

24173061 2235047146725046 1644876315926663049 o

 

24131901 2235047013391726 2982249944239368734 o

 

24068824 2235047426725018 121334403716968523 o

 

24059385 2235046916725069 2490154068341159563 o

 

24173742 2235047453391682 6038361789076850661 o

สื่อมัลติมีเดีย