เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ณ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนนาโยงวิทยาคม และโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

 

24130147 2234606293435798 474605339943118937 o

 

24068768 2234604370102657 5306202485354103797 o

 

24068759 2234605033435924 5463112513555552353 o

 

24068596 2234605320102562 6869820827148688529 o

 

24172983 2234606510102443 3447061990436764756 o

สื่อมัลติมีเดีย