เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ และโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

 

24068870 2234510556778705 1266939017124539551 o

 

23926646 2234510976778663 81921829053956030 o

 

23926572 2234510900112004 4797951696866279440 o

 

23926289 2234510990111995 2402099170487173084 o

 

23926214 2234510616778699 8635089717398592967 o


สื่อมัลติมีเดีย