เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โรงเรียนมุสลิมวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

 

24059682 2234449133451514 402756956407760199 o

 

23916616 2234448483451579 4097211624690523778 o

 

24068653 2234448580118236 3470602227980663753 o

 

23916440 2234448823451545 2473065149186327715 o

 

23843595 2234448030118291 7714478680177120559 n

 

 

สื่อมัลติมีเดีย