วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิภาวรรณ      บัวทอง พร้อมด้วย อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี และอ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ร่วมบันทึกเทปและให้สัมภาษณ์ รายการส่งเสริมความรู้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มณีรัตน์ฟาร์ม บากอรัสฟาร์ม และเสน่ห์โพธิ์ฟาร์ม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

23737649 2231617037068057 773361919511088806 o

 

23916465 2231616640401430 8184946048695081683 o

 

23916603 2231616823734745 2566881685501547736 o

 

23800284 2231616783734749 1335601413982279691 o

 

23847132 2231616847068076 800170186108130801 o

สื่อมัลติมีเดีย