เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ณ โรงเรียนต่างๆ โดยแบ่งเป็น ๒ สาย สายกระบี่ตรัง (โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง) และสายพังงาระนอง (โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา)

 

23736176 2230489197180841 3755369581973086848 o

 

23674933 2230490093847418 5018430008576835482 o

 

23674688 2230490340514060 5227617274177663280 o

 

23668941 2230490937180667 2541550908670503938 o

 

23738018 2230489287180832 1744511382316021182 o

 

23736415 2230489553847472 5964334965314808495 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย