เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดี อ.สุธาทอง หอมยา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอ.สิริโสภา จุนเด็น อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่วิเคราะห์กระบวนการผลิตและบูรณาการงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาทำผงโรยข้าวจากน้ำพริกกุ้งเสียบ ณ โรงงานร้านคุณแม่จู้ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

23511306 2227136257516135 5141721578288014262 o

 

23632652 2227136250849469 5845849969576192212 o

 

23593699 2227136367516124 8448236306168012532 o

 

23511447 2227136357516125 8510869223301780481 o

 

23593344 2227136454182782 8397062883858331154 o

 

23511013 2227136467516114 2019387173941438892 o

สื่อมัลติมีเดีย