วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นำโดย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และประธานสาขาวิชาต่างๆ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในคณะ อาทิ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

21762338 2185535851676176 3206070251378415775 o

 

21753291 2185536078342820 6266960916406308105 o

 

21687104 2185536085009486 1983099087633484764 o

 

21641121 2185535858342842 1324545977573291380 o

 

21641120 2185536091676152 5545810515298547187 o

สื่อมัลติมีเดีย