เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่จัดโดยเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุญยขจรประชาอาสา” และโรงเรียนเกาะสิเหร่ ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับต่อประธาน และ นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกู้กู นักเรียนโรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุญยขจรประชาอาสา” และโรงเรียนเกาะสิเหร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎามีการพัฒนาทักษะศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนความคิด วิเคราะห์ มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และให้แนวทางการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมลักษณะแบ่งกลุ่มในการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในแต่ละสาขาต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์(เคมี) วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์(ดาราศาสตร์) และคณิตศาสตร์ 

 

21586735 1942512169351683 5734643611348071909 o

 

21414767 1942512712684962 6528009242563948946 o

 

21368992 1942511092685124 2612438997833762829 o

 

21414789 1942510912685142 4301090412123510448 o

 

21587116 2177081615854933 4839308992531490760 o

 

21551965 2177082352521526 5026642308361410018 o

 

21551950 1942511989351701 1402235438479617978 o

 

21551875 1942511739351726 6004964769966544994 o

 

21544123 1942510986018468 6076830931520485958 o

 

21457839 2177061412523620 5386083779098101761 o

 

21458244 2177082769188151 8621243262170512089 o

 

21457541 2177032685859826 5198721701548984131 o

 

21457529 2177061702523591 5713316529958275154 o

 

21427271 2177084929187935 209075449644435139 o

 

21457450 2177085135854581 6761763936256832334 o

 

21457447 2177078992521862 483689179614560359 o

 

21427215 2177061559190272 818201408951566490 o

 

21427415 2177032412526520 65845266643521838 o

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย