เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (EST) แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา จำนวน 118 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 โดยมีคณาอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

 

21414730 2175147389381689 5621150969299168384 o

 

21366622 2175149896048105 2747560694451637772 o

 

21368781 2175148969381531 7322853195999808253 o

 

21414677 2175151969381231 8825950268654933908 o

 

21368816 2175148312714930 87582569090468818 o

 

21368993 2175148149381613 4107417627439337810 o

 

21427220 2175147039381724 5878291659608396335 o

 

21457652 2175146419381786 2926867197532610499 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย