เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ นำผู้บริหารเครือเซ็นทรัลเยี่ยมชมและปรึกษาหารือช่วยเหลือชุมชนในด้านผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านเห็ดลิพอน และชุมชนเพื่อนแพะ

 

21557518 2175245949371833 1940974884700386736 n

 

21543919 2175246279371800 2618712036142276492 o

 

21543796 2175245849371843 9113361498199727302 o

 

21458130 2175246182705143 3623206297909796609 o

 

21457583 2175245852705176 3614475090769865169 o

 

21457428 2175246046038490 3597173635376638575 o

 

21433065 2175246132705148 1803075812622256104 n

 

21414864 2175245846038510 2557464131955178823 o

สื่อมัลติมีเดีย