เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ และอาจารย์แสงระวี ณ พัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

 

21056002 2163092517253843 4135155382744297934 o

 

21015954 2163093300587098 5315217932718619235 o

 

21014204 2163092853920476 6289562216987766140 o

 

21013746 2163093563920405 408346040895867576 o

สื่อมัลติมีเดีย