เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ 

 

20900722 1551704161554524 5625385074778792235 o

 

20863630 2157752954454466 5823953429978159473 o

 

20861948 2157752957787799 2203771942309480806 o

 

20988910 1551704214887852 5217572292631501738 o

 

20863608 1551705608221046 3436084572974235684 o

 

20900695 2159076577655437 3746382264782511593 o

 

20861931 1551705271554413 842788260743619575 o

 

20861887 1551704824887791 3364759868290412998 o

 

20842019 1472896079420673 591843581264123278 n

 

20819667 2157753011121127 6105937237200155471 o

 

20507450 2157811241115304 6824434374214892665 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย