เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร “การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี” โดยมี นายจิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

          การทดลองทางเคมีนั้น นอกจากต้องการความถูกต้องแม่นยำแล้วต้องทำงานแข่งขันกับเวลา เนื่องจากห้องปฏิบัติการเคมีที่ให้บริการนั้น มีสารตัวอย่างต้องทำการวิเคราะห์เป็นจำนวนมากต่อวัน ผู้ทดลองจึงต้องมีความชำนาญในการทดลองให้เสร็จทันเวลา ดังนั้นการศึกษาเทคนิคในการทดลองและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและลงมือฝึกปฏิบัติการ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ได้เรียนรู้ และลงมือจากอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบกับองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ถ่ายทอดด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เรียนสนุก และได้ไอเดียนำไปต่อยอดทางการศึกษาต่อไป” รองคณบดี Sci. PKRU กล่าว

 

20045399 1519988798059394 5755252989866262961 o

 

20232022 1519988918059382 6023769187180358924 o

 

20157886 1519988851392722 2670870818259660932 o

 

20157133 1519988854726055 8043821246847256563 o

 

20157119 1519989094726031 1798371647254563622 o

 

20121558 1519989171392690 4873615028972922436 o

 

20117212 1519989018059372 7045366092358839495 o

 

20116915 1519989104726030 8752450935651220559 o

 

20116852 1519989274726013 9073155824017402571 o

 

IMG 1631

 

 

02

 

 

03