วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 และแจ้งการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง

 

19990358 2126827194213709 3623976809384153621 n

 

19959344 2126827387547023 3077211401125382403 n

 

19884442 2126827170880378 495355833550364554 n

 

19732032 2126827250880370 6588583699377121972 n

 

19884195 2126827497547012 2638474936543172316 n

สื่อมัลติมีเดีย