เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ รองคณบดี เชิญประธานและเลขานุการที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 นี้ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

19866276 1812459758771114 170816665 n

 

19858470 1812460072104416 209196704 n

 

19858396 1812459928771097 38689362 n

 

19849152 1812459832104440 953462139 n

 

19832803 1812459742104449 2010917838 n

 

19832460 1812459712104452 1370229510 n

 

19832428 1812459562104467 1832284527 n

 

19758411 1812459612104462 589425797 n

 

 

สื่อมัลติมีเดีย