ในงานมหกรรมงานโรงแรม “Andaman hotelier 2560” จัดโดยสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ตและสมาคมพัฒนาวิชาชีฟเชฟจังหวัดภูเก็ต โดยมีการจัดการแข่งขันวิชาชีพด้านงานโรงแรม ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม 2 คน จำนวน 2 ทีมเวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง ผักและผลไม้ ไม่น้อยกว่า 6 ชนิด โดยรายการแข่งขันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์คภูเก็ต โดยนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

  1. นายธภัทร ​แก้วธรรมมณี และนางสาวอารียา ​พินิจวรการ ​รุ่นคก.571 ได้คะแนน 80 คะแนน ระดับเหรียญเงิน
  2. นายอดิชัย ​ชัยสุข และนายสุขวิช ​เพ็ชร์ภักดิ์​ รุ่นคก.581 ได้คะแนน 84 คะแนน ระดับเหรียญเงิน

      นอกจากนี้ศิษย์เก่านางสาวพัทธีรา พึ่งถิ่น รุ่นคก.561 จากโรงแรมเกรซแลนด์ ภูเก็ต ได้คะแนน 89 คะแนน ระดับเหรียญเงิน และศิษย์เก่านายกลูพันธ์ สว่างศรี รุ่นคก.552 จากโรงแรมธัญญะปุระ ภูเก็ต ได้คะแนน 92 คะแนน ระดับเหรียญทอง

 

20023945 2125963870966708 7493824568132804975 o

 

19989585 2125963914300037 1011152171326143022 n

 

19961148 2125963514300077 5297851447211972021 n

 

19956766 2125963830966712 7394805631444685291 o

 

19944480 2125963590966736 4710814900996283201 o

 

19944275 2125963517633410 8356639007991896302 o

 

19942990 2125963420966753 7641758830109902897 o

 

19942736 2125963417633420 1760437713785490804 o

 

19942707 2125963687633393 6931567026666111332 o

 

19895026 2125963677633394 7577231118649809554 n

 

19894611 2125963424300086 1593718323380788106 n

 

19883998 2125963574300071 8709665828738376899 n

 

 

สื่อมัลติมีเดีย