สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายภาสกร พรมแดนและ นายศรีทรัพย์  ส่งน้อย พร้อมทั้ง อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาชีพ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ณ งาน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017  เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์การค้า HomeWorks Phuket ซึ่งเป็นงานมหกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนในวงการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมทักษะฝีมือในทางปฏิบัติของนักศึกษา นอกเหนือจากองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป

 

Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 9

 

Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 6

 

Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 4

 

Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 3

 

Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 2

 

Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 1

สื่อมัลติมีเดีย