เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่สังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

19667612 2120284944867934 3590244444935164345 o

 

19667456 2120285124867916 7820605347484947722 o

 

19621079 2120285111534584 2789894491721440055 o

 

19264781 2120284938201268 3524800965828324560 o