เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ และ ดร.อนิตทยา กังแฮ ร่วมรายการและให้สัมภาษณ์สารคดีส่งเสริมความรู้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) บ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

19424318 2108848529344909 7563971416622673021 n

 

19420801 2108848719344890 6404905266579227439 n

 

19420697 2108848312678264 8121008034460884302 n

 

19397154 2108848766011552 5367793001121798297 n

 

19396682 2108848809344881 3920357629327414204 n

 

19275060 2108848309344931 8518687599740366080 n

 

19396901 2108847762678319 2358945813078356838 n

 

19399352 2108848142678281 4268311533697380175 n

สื่อมัลติมีเดีย