เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ

 

19224936 2102181130011649 3457683092193499407 n

 

19149370 2102181256678303 6593885706113187264 n

 

19113965 2102181136678315 1126593571083081925 n

 

19105595 2102181066678322 7430743542425000210 n

 

19105514 2102181310011631 5925740877539969115 n

 

19060191 2102181253344970 2673327554861047632 n

 

19059960 2102181020011660 4467391008668913188 n

 

19059833 2102181016678327 1622158143371509902 n

 

19059767 2102181070011655 2522935261259603082 n

สื่อมัลติมีเดีย