ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย   ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดี อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง และนายพหล รงค์กุล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน/ฝั่งอ่าวไทย) ณ โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม จ.สุราษฎร์ธานี

 

19113867 2099253880304374 8281247702771729238 n

 

19105694 2099253796971049 8188816903781967634 n

 

19060056 2099254240304338 2295084228609856374 n

 

19060046 2099253840304378 2855174926624318068 n

 

19059191 2099253766971052 1357856188456057513 n

 

19030598 2099255256970903 5610052012714552646 n

 

19059994 2099253703637725 4726946313226173676 n

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย