เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต "หลักสูตรที่ 2 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ " ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก และพื้นที่ป่าชายเลน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

18893024 2093275174235578 179574203375523033 n

 

18893004 2093275237568905 1481211261417016069 n

 

18892968 2093275100902252 3367770134567391031 n

 

18892939 2093275444235551 8228494509050726795 n

 

18892914 2093275824235513 1291781778032817267 n

 

18882296 2093275327568896 2042664534913701593 n

 

18882200 2093275647568864 4082976931764158348 n

 

18882108 2093275104235585 131378273421905288 n

 

18838906 2093275607568868 3899166902271507843 n

 

18835931 2093274994235596 1996037049747857675 n

 

18814299 2093275154235580 3727824254701424026 n

สื่อมัลติมีเดีย