วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วย อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ อ.อนันต์ สันติอมรทัต ผอ.ส.สำนักงานปลัด วท.พร้อมตัวแทน ศวภ. 3 ร่วมประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมภายใต้ Value Chain กับสมาชิกและเกษตรกรกลุ่มฟาร์มแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มของสมาชิกกลุ่มฟาร์มแพะ บ้านพรุสมภาร และบ้านบางโรง อ.ถลาง

 

18952993 2095161737380255 9115566124949315404 n

 

18952525 2095161400713622 5808512684479025831 n

 

18951105 2095161754046920 111016493800410251 n

 

18922052 2095161534046942 6677284900294371247 n

 

18920614 2095161697380259 4850458661725133947 n

 

18920381 2095161524046943 183013588148546898 n

 

18893465 2095161657380263 2262796266533330096 n

 

18920313 2095161530713609 5378362180490275930 n

สื่อมัลติมีเดีย