เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.) เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารสภาคณบดี นโยบายบริการงาน การกำหนดกระบวนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

18952662 2096088420620920 8764001079820423109 n

 

18951109 2096088413954254 4137397672006171833 n

 

18921883 2096088453954250 7988167573675228580 n

 

18893218 2096088417287587 3464910831878168776 n

สื่อมัลติมีเดีย