เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการในหัวข้อเรื่อง “อันตรายจากโฟมและทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยการอบรมเรื่องนี้จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้กล่องโฟมที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัษฎา

 

19030236 2098344360395326 7366054834411928725 n

 

19029325 2098344357061993 1771104471536634150 n

สื่อมัลติมีเดีย