เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์บุคลากรของเครือข่าย 7 สถาบัน ณ หนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 

18893259 2090146324548463 8786049049624376945 n

 

18813828 2090146051215157 1293337706337042145 n

 

18881816 2090146057881823 5702232254117023426 n

 

18765782 2090146734548422 7306329923118730067 n

 

18813662 2090147091215053 3736198537359944155 n

 

18813176 2090146141215148 1156616699081986203 n

 

18765741 2090146334548462 3206548538119378185 n

 

18765758 2090146487881780 2033150950079966561 n

สื่อมัลติมีเดีย