เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อ.อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย เรื่อง การพิสูจน์ความสัมพันธ์ตัวอย่างชุดจำนวนตามทฤษฎีบทปีทาโกรัสที่เริ่มจากจำนวนคี่บวก อ.อนุวัตร จิรวัฒน์พาณิช อ.วันชัย ทัพพะปุรณะ อ.ดร.ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล ในงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

 

18920558 2089947534568342 959466487686816482 n

 

18814225 2089947614568334 6542949814145300675 n

 

18767866 2089947537901675 6099135615922411092 n

 

18740489 2089947541235008 4544640723175304706 n