ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในงาน IJAS (International Journal of Art and Sciences)ชื่อผลงาน Effect of Education Campaign on the Transmission of Conjunctivitis ระหว่าง22-26 May 2017ณ Harvard Medical School,Boston USA

 

18839087 2090863527810076 4985415524985179970 n

 

18814279 2090863531143409 1845090993919987665 n

 

18767397 2090863524476743 7804441136092202794 n

สื่อมัลติมีเดีย