คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร "อินโฟกราฟิคเพื่อการการสอน (สำหรับอบรมครูมัธยมในจังหวัดภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

18882260 2090719331157829 5726009977337556001 n

 

18814379 2090719327824496 3383998183197046234 n

 

18814379 2090719327824496 3383998183197046234 n 1

 

18813524 2090719321157830 6734146067665141495 n

สื่อมัลติมีเดีย