เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2560 อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร่วมต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ตึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

18835730 2090077004555395 662129144106176256 n

 

18921721 2090076914555404 4080795179329464432 n

 

18920304 2090076917888737 228577586731343094 n

 

18839010 2090077094555386 8528784976593461316 n

 

18839001 2090076921222070 24559183033414568 n

 

18740809 2090077097888719 3679015233272617664 n

 

18765576 2090077091222053 507887394468231708 n

สื่อมัลติมีเดีย