เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดี เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม พัฒนาจิต จัดโดยชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับวัดลัฏฐิวนาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง

 

18813604 2090710051158757 2539046260209879420 n

 

18893291 2090710054492090 4567557048526186242 n

สื่อมัลติมีเดีย