วันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 2560 นำโดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพหล รงค์กุล และตัวแทน จาก ศวภ.3 ภาคใต้ ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาและสำรวจความต้องการ การให้บริการแก่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

 

18698287 2084743581755404 7626256043755284131 n

 

18622198 2084743211755441 408006033377205308 n

 

18698547 2084743448422084 8586622806729884440 n

 

18622298 2084743081755454 3274124983016763543 n

 

18671001 2084743085088787 7681667969882700585 n

 

18670920 2084743278422101 2037223646774144931 n

 

สื่อมัลติมีเดีย