คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ 1 คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี (สำหรับอบรมนักเรียนมัธยมในจังหวัดภูเก็ต) จำนวน 108 คน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

 

18620465 2084351988461230 8640755367589106355 n

 

18620037 2084392681790494 4200028102097852831 n

 

18620277 2084816701748092 6247312831926365708 n

 

18622235 2084348198461609 1240157178107834552 n

 

18622332 2084392381790524 8998202911014485968 n

 

18664269 2084350155128080 4971778195018377868 n

 

18664603 2085794664983629 6093529907657495087 n

 

18664655 2085796171650145 8024897983287014688 n

 

18670879 2085795021650260 3093623403908653291 n

 

18671012 2084816451748117 8844398186897595238 n

 

18671022 2085795608316868 2729056079737095677 n

 

18671175 2084351131794649 6318154303180706929 n

 

18698038 2084816161748146 8428234203461080966 n

 

18740077 2085796364983459 5192883793905473382 n

 

18740163 2084392718457157 7171580630562537456 n

 

สื่อมัลติมีเดีย