เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเสมือนจริง AR : Augmented Reality โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ ARIT PKRU เป็นประธาน ตลอดจนมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม สำหรับคอร์สดังกล่าวมี อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ จากคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

18595390 2083246875238408 9083289593901967239 o

 

18595451 2083246871905075 3151295833796930889 o

 

18671584 2083246961905066 6503967423903472815 o

 

18672926 2083246878571741 7081577360404981906 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย