เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”  โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. และประชาชนชาวตำบลรัษฎา เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

na Ranong 1

 

na Ranong 2

 

na Ranong 3

 

na Ranong 4

 

na Ranong 5

 

na Ranong 9

 

na Ranong 10

 

na Ranong 13

 

na Ranong 18

 

na Ranong 20

สื่อมัลติมีเดีย