เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารอำนวยการ นำโดย (ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานสาขาวิชา ตัวแทนจากหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

18121161 2061484047414691 4419855270592928812 o

 

18121373 2061484937414602 2679202763497564413 o

 

18121661 2061485090747920 8690381757655929981 o

 

18121786 2061484784081284 730673793956590934 o

 

18156128 2061484540747975 3737598026931573766 o

 

18156220 2061484290748000 3098655742397794134 o

 

18156480 2061484117414684 1579326474988182617 o

 

18156485 2061484614081301 6017863329179645263 o

 

18156601 2061483697414726 6732331133539249085 o

 

18156806 2061484430747986 6058777978647514403 o

 

18192552 2061484890747940 2508957968282995388 o

 

18193457 2061484500747979 8082023085639719386 o

 

18209399 2061484700747959 4586815952445821061 o

 

18193156 2061485120747917 3316806905496408372 o

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย