คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การเรียนการสอนด้วย Google Classroom โดย ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร และดร.พิทา จารุพูลผล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ตึก 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

18320914 2072300619666367 1496456044081087223 o

 

18358639 2072300352999727 7922337093495205567 o

 

18359483 2072300706333025 7554179269957017927 o

 

18359511 2072300409666388 8015692971237784692 o

 

18404216 2072300796333016 4554645892541785994 o

 

18422563 2072300122999750 5992329920377791476 o

 

18402126 2072300966332999 8577298491017792042 o

 

18404139 2072300949666334 7390228925818842272 o