คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง Borderless Classroom กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และอาจารย์อัครินทร์ ทองขาว วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

18320904 2072312196331876 2974447138341191285 o

 

18358834 2072311512998611 6373380258564795205 o

 

18359018 2072311506331945 7629945871472620685 o

 

18402129 2072312142998548 8325045647177195666 o

 

18404027 2072312532998509 5431396799847808514 o

 

18404073 2072312316331864 6916421266641504929 o

 

18422309 2072312432998519 1615435266885260189 o