คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์สมชาย สกุลทัพ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

18422867 2075656422664120 1431879256079435839 o

 

18423065 2075729709323458 6619245048292029954 o

 

18451573 2075656489330780 387762056223024777 o

 

18489555 2075729712656791 5182794234872791533 o

 

18489883 2075656499330779 6977116870346118512 o

 

18491427 2075729642656798 214083487002553744 o

 

18491550 2075656669330762 1003692207225711731 o

 

18491630 2075656605997435 5409916765465115704 o

สื่อมัลติมีเดีย