เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการโดย อาจารย์จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

 

1. 1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

18237938 2067540256809070 976441811847840111 o

 

18238191 2067539053475857 990163073483534923 o

 

18216756 2067540646809031 3144721795367660759 o

สื่อมัลติมีเดีย