สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ในวันที่ 30-31 มีค 60 ณ อาคาร 14 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17626315 2038618809701215 4005045284929919440 n

17626315 2038618809701215 4005045284929919440 n

สื่อมัลติมีเดีย