IMG 4403

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมคัดเลือกการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ี 9 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะฯเข้าประกวดรอบตัดสิน ในงาน"วันราชภัฏ ปี 60" 3-5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีที่มากด้วยประสบการณ์ในการการตัดสินรอบคัดเลือก

 

IMG 4368

 

IMG 4370

 

IMG 4376

 

IMG 4378

 

IMG 4383

 

IMG 4384

 

IMG 4388

 

IMG 4390

 

IMG 4393

 

IMG 4394

 

IMG 4397

 

IMG 4401