IMG 4188

 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูเก็ต ในงาน "ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18" ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี นำโดย อาจารย์สิริโสภา จุนเด็น ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์แสงระวี ณ พัทลุง อาจารย์ณัฐาภร อนิสงค์ อาจารย์จีรภัทร พลอยขาว อาจารย์ภคมน กุลนุวงศ์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

IMG 4000

 

IMG 4005

 

IMG 4009

 

IMG 4015

 

IMG 4017

 

IMG 4018

 

IMG 4020

 

IMG 4027

 

IMG 4037

 

IMG 4042

 

IMG 4177

 

IMG 4043

สื่อมัลติมีเดีย