15 2

 

(15 พฤศจิกายน 2565) นายวีรวัฒน์ อินทรทัต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมฝ่ายฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

15

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ จำนวน 5 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 ณ หอประชุมชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 (ซ้อมย่อย) และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (ซ้อมใหญ่) ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

15 1

15 5

15 4

ที่มา: Phuket Rajabhat University

 

สื่อมัลติมีเดีย