รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 
♦ ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด
รับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565
 
 สมัครออนไลน์เท่านั้น
ประกาศรับสมัคร : https://bit.ly/walkin-66
 
Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru
Tel. : 083-391-1166
 
 
315202
 
 

สื่อมัลติมีเดีย